vrijdag 15 februari 2013

2013: Drievoudige tentoonstelling

Uit de Nieuwsbrief januari 2013 :


Drievoudige tentoonstelling - nieuwe namen

Voor de realisering van de drievoudige tentoonstelling, waarover we u in onze vorige Nieuwsbrief berichtten, is FemArtMuseum een alliantie aangegaan met Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Bijbels Museum en Allard Pierson Museum, beide in Amsterdam. De namen van de drie tentoonstellingen zijn nu definitief vastgesteld:

•De tentoonstelling in Arnhem: 'Female Power, matriarchaat, spiritualiteit, utopie'

•De presentatie in Allard Pierson Museum: ' Women for all seasons, het beeld van de vrouw in de Oudheid'

•De tentoonstelling waar we uw speciale aandacht voor vragen is 'onze' tentoonstelling: 'Divine Surprise!' Het vrouwelijke in God' (voorheen 'God de Vrouw') in het Bijbels Museum. Vanaf 08-03, Internationale Vrouwendag 2013 t/m 25-08-13 Meer lezendinsdag 22 maart 2011

Nader bericht over huisvesting en verzoek

Maart 2011

Geachte belangstellende,

U heeft onlangs bericht van ons ontvangen over de unieke kans op huisvesting voor het FemArtMuseum. Daarin gaven we aan bij u terug te komen zodra we meer concreet konden zijn.
Nu is het moment aangebroken om voldoende garanties bij elkaar te krijgen vóor 14 april a.s. om ‘ja’ te kunnen zeggen tegen de verhuurder. En daarom doen we nu een beroep op u.

Vier jaar geleden is gebleken hoe belangrijk het was dat we toen donatie-toezeggingen kregen voor het FemArtMuseum in de Tolhuistuin. Die locatie ging toen helaas niet door. Toch hebben die toezeggingen al die jaren positief voor ons gewerkt. Het leverde een goed verhaal op bij alle partijen waarmee wij als directeur en bestuur van het FemArtMuseum i.o. in aanraking kwamen: 50 mensen hebben toen in één maand tijd een donatie toegezegd aan het FemArtMuseum gedurende een periode van vijf jaar voor een jaarlijks bedrag van in totaal 10.000 euro.
Nu hebben we nieuwe en meer toezeggingen nodig voor de huur en exploitatie van het FemArtMuseum in Prinsengracht 473, begane grond. Daarom benaderen wij u met de vraag om ook een donatie-toezegging te doen voor de duur van vijf jaar, zo mogelijk van jaarlijks € 100,--. Een hoger bedrag mag natuurlijk ook. Indien Uw antwoord 'ja' is, wilt U dan het bijgevoegde formulier invullen en vóór 12 april opsturen naar het daarop staande adres. Onderaan de tekst wordt de urgentie van deze datum nader toegelicht.
De periode van vijf jaar is mede aangehouden, omdat de banken strenger zijn geworden en geen bankgarantie afgeven voor de huur en exploitatie als de toezeggingen voor dat bedrag ook niet voor vijf jaar zijn toegezegd. Een andere reden is dat u het toegezegde bedrag, indien vastgelegd bij de notaris, geheel kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Het FemArtMuseum is immers door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Natuurlijk komen ons ook niet voor vijf jaar uitgegeven donaties bij de verdere exploitatie goed van pas. U betaalt uiteraard alleen als de Prinsengracht 473 doorgaat.


FemArtMuseum: een korte terugblik

Via de website en de nieuwsbrieven was u wellicht al op de hoogte van onze plannen van vier jaar geleden voor huisvesting van het FemArtMuseum in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord en van die van twee jaar geleden voor huisvesting in het Gak-gebouw. Beide konden helaas niet doorgaan. Dit was een teleurstelling, maar het bestuur bleef enthousiast achter de doelstelling van het FemArtMuseum staan. Het beleid werd aangepast: niet meer focussen op een gebouw maar op de inhoud van het museum: de vaste collectie en het ontwikkelen van tentoonstellingen. Met trots kunnen we u nu al inzage geven in enige projecten die in ontwikkeling zijn.

De inhoud

1. Vrouwenmusea wereldwijd
Het FemArtMuseum is vanaf de oprichting lid van het Internationale Netwerk van Vrouwenmusea opgericht in 2008 in Merano, Italië. Dit netwerk organiseerde in het Frauenmuseum in Bonn in september 2009 een conferentie en een tentoonstelling Frauenmuseen Weltweit, waaraan 40 musea vanuit alle continenten van de wereld deelnamen; zo ook het FemArtMuseum Nederland. Er kwamen twee catalogi uit, waarin het FemArtMuseum ruim vertegenwoordigd is. De tentoonstelling was in 2010 te zien in Aarhus in Denemarken en in Wiesbaden in Duitsland. In 2011 gaat deze naar Hittisau in Oostenrijk en in 2012 naar Merano in Italië.
2. Matria
Kunstenaars zijn gefascineerd door hedendaagse matriarchale samenlevingen; samenlevingen waarin functies van vrouwen verbonden lijken met de oude beelden. Een fascinerende onderzoeksvraag.
Het FemArtMuseum staat in verbinding met vijf musea die ieder overwegen één aspect te laten zien: Museum voor Moderne Kunst in Arnhem (hedendaagse kunst), en in Amsterdam: de Hermitage (Venusbeeldjes uit Siberië), het Bijbels Museum (God, vrouwelijk), het Tropenmuseum (vruchtbaarheids- en matriarchale beeldjes uit verschillende culturen), het Allard Pierson Museum (Cycladische beelden). Het FemArtMuseum zou dan de catalogus en het symposium rond het project Matria coördineren.
3. Kunstenaressen uit het depôt van de Rijkscollectie.
Het FemArtMuseum kan deze collectie als haar vaste collectie beschouwen en is voornemens regelmatig een tentoonstelling te maken uit deze collectie. De eerste tentoonstelling zal als onderwerp hebben: zelfportretten van kunstenaressen.
4. Nola Hatterman
Er is nog nooit in Nederland een overzichtstentoonstelling gehouden van het werk van de Nederlandse kunstenares Nola Hatterman (1899-1982), die in 1953 naar Suriname verhuisde en daar de eerste academie voor beeldende kunsten oprichtte.


Huisvesting nog nooit zo dichtbij

Terwijl deze projecten nog volop in ontwikkeling zijn, stuitten wij bij toeval op huisvesting voor het FemArtMuseum. Maar anders dan de vorige keren, is het deze keer zeker dat we het huurcontract kunnen tekenen, mits wij de toezeggingen voor het geld voor de huur en exploitatie binnen hebben vóór 14 april a.s. Per 1 september 2011 kunnen we dan intrekken in Prinsengracht 473, begane grond, in Amsterdam. De ruimte is niet zo groot, 161 m2, maar het FemArtMuseum weet zich op deze locatie hartelijk welkom geheten door de verhuurder Felix Meritis met een doorloop naar de foyer van Felix en omgeven door een variëteit aan culturele activiteiten.

Nog meer goed nieuws

Het bestuur van FemArtMuseum zal straks een ervaren conservator (v) gaan aanstellen die het beleid van FemArt verder zal kunnen ontwikkelen.

Exploitatie FemArtMuseum

Het FemArtMuseum heeft nodig per jaar:
voor de huur 43.011,84
voor de servicekosten 4.693,96
------------
totaal 47.705,80

Verdere Exploitatiekosten per jaar 350.000,00
(personeel, tentoonstellingsbudgetten)

Dan eenmalige kosten:
borgsom als huurder 8.050,00
beveiliging 4.328,00
verbouwingskosten en museaal maken 35.000,00

Vóór 14 april a.s moet in ieder geval de vijf jaar toezegging voor de huur en exploitatie rond zijn plus de servicekosten en de borg.

We hopen door het werven van tenminste 500 nieuwe donateurs en enkele grote subsidiegevers, de exploitatie te kunnen realiseren.
Mogen we u ook tot een van onze nieuwe donateurs rekenen? Zie daarvoor het donatieformulier. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.femartmuseum.com. Daar vindt U onder ‘support’ de donateurskaart die U kunt afdrukken en verspreiden onder mogelijk andere geïnteresseerden.
U zult begrijpen: het is geen gelopen race. Alle beetjes helpen echt. Dat is onze filosofie. De realisering van het FemArtMuseum is in zicht. Komende maand hopen wij u de uitkomst te melden.

Freda Dröes, directeur
Agaath Witteman, voorzitter bestuur

vrijdag 11 maart 2011

Reële kans op huisvesting voor FemArtMuseum


Het FemArtMuseum staat op nummer 1 als mogelijke huurder van de begane grond Prinsengracht 473 in Amsterdam. (Op de foto het huis bij de derde boom vanaf links). De ruimte komt vrij op 1 september 2011. Deze bestaat uit 2 delen: een grote ruimte van 123 m2 en een kleine, wat hoger gelegen, ruimte van 38 m2. De verhuurder is de Stichting Felix Meritis. Directeur en staf van Felix Meritis willen graag dat het FemArtMuseum deze ruimte huurt omdat zij een positieve wisselwerking verwachten. De ruimte is voor een museum klein: 161 m2, maar de locatie is top: Prinsengracht, tegenover de Elandsgracht, met binnendoor een gang naar Felix Meritis en haar foyer, ingang Keizersgracht.

Bestuur en directie van het FemArtMuseum zijn aan het onderzoeken of deze ruimte voor het FemArtMuseum als startlocatie, voor een periode van 5 jaar, een goede en haalbare kaart is. Het is kort dag: de beslissing moet vallen op 14 april 2011. Wij komen voor die tijd, indien wij meer zicht hebben op de haalbaarheid, bij U terug met het verzoek om een toezegging te doen voor een donatie voor de huur van Prinsengracht 473.

Mocht U nu al op voorhand een toezegging willen doen dan kunt U de donateurskaart die op onze website www.femartmuseum.com (zie: support, donateurskaart) staat, invullen en terugsturen naar het daarop genoemde adres. De donatie wordt alleen dan geïnd als het huren doorgaat. Een toezegging nu al kan helpen de beslissing positief te beïnvloeden.

Freda Dröes, directeur FemArtMuseum

zaterdag 19 februari 2011

De stand van zaken

FemArtMuseum is een museum zonder gebouw. Het streven is om daar in de nabije toekomst verandering in aan te brengen maar tot die tijd zoeken wij allianties met andere musea om samen tot een tentoonstelling te komen. Momenteel wordt gewerkt aan een tweetal tentoonstellingen.
De eerste tentoonstelling wordt samengesteld uit de collectie van de Nederlandse staat met behulp van het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voormalig ICN). Gebleken is dat deze collectie interessant werk bevat van honderden vrouwelijke kunstenaars.
Samen met het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem wordt gewerkt aan een tentoonstelling met als titel Matria. Het gaat hier om werk van moderne kunstenaars rond het thema matriarchaat.
Naast deze activiteiten blijven wij uiteraard zoeken naar een geschikte ruimte voor het FemArtMuseum.

zaterdag 5 februari 2011

Catalogus 2, Frauenmuseen Weltweit


Onlangs verscheen een nieuwe catalogus met alle voordrachten die werden gehouden tijdens de conferentie Frauenmuseen Weltweit die in september 2009 in Bonn werd georganiseerd. Vrouwenmusea van over de hele wereld namen deel aan de conferentie en wisselden kennis en ervaringen uit. Naast de voordrachten bevat de catalogus zowel foto's van de tentoonstelling als van de hotelkamers die door plaatselijke kunstenaars waren ingericht in een speciaal kunstenaarshotel in Bonn.

De catalogus is in Nederland te bestellen door €15,- (incl. porti) over te maken op girorekening 1903453 te name van Freda M. Droes te Amsterdam met vermelding van naam en adresgegevens. Ook de 1e catalogus is nog steeds te bestellen.

woensdag 25 augustus 2010

Dorothea Tanning 100 year old

http://www.theartnewspaper.com/articles/Happy-100th-Dorothea!/21325

Judit Reigl retrospectief in Debrecen

Judit Reigl retrospectief in Debrecen (Hongarije)
17 June - 19 September 2010

De overzichtstentoonstelling van het werk van Judit Reigl is op 17 juni geopend in Museum MODEM in Hongarije. Zo’n 100 kunstwerken, die het hele oeuvre van de 87jarige kunstenares omvatten, zijn er te zien tot 19 september. Haar werk ontwikkelde zich van vroeg surrealistisch tot hedendaags.

Zestig jaar geleden lukte het Judit Reigl om na verscheidene mislukte pogingen, de Hongaarse grens over te gaan richting Parijs. Daar kwam ze in aanraking van de paus van het surrealisme: André Breton. Hij organiseerde vier jaar later een solotentoonstelling voor dit onbekende talent, waarvan inmiddels werk in de grootste publieke collecties is te vinden. Aan de tentoonstelling in MODEM werd twee jaar gewerkt en hij is de meest complete tentoonstelling overzichtstentoonstelling van de kunstenares.


The Rhythm of Existence behelst bijna honderd kunstwerken waaronder een inkttekening van twintig meter, die special voor de tentoonstelling is gemaakt. De tentoonstelling is te zien tot 19 september waarna hij doorreist naar het Museum van Schone Kunsten in Nantes.